Lombard Maszewo

Lombard Maszewo

13 lutego, 2019 0 przez Doradca

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w stanie przekazywać środki finansowe głowom w sprawie, które będą wybierały takowe środki otrzymać w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Chociwel

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest pracą zajmującą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Atrakcją jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki a komu?

Pożyczkę w lombardzie może otrzymać każdy, nawet osoba, jaka nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, i nawet ma sprawę komorniczą i słabą historię kredytową BIK. Pożyczka przyznawana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (że obecne żyć samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest dokumentem składającym się na przepisach zamkniętych w Przepisie cywilnym, określającym podpisywanie transakcji na bliskiej zasadzie. Umowa obecna istnieje odpowiednia do umów pożyczkowych z obecną jednak różnicą, że zwrot takiej zaległości jest zabezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch stronie:

– pierwsza fazę umowy z lombardem zawiera warunki przyznawanej pożyczki, kwotę wraz spośród jej oprocentowaniem i czas spłaty pożyczki,
– pozostała strona lombardowej umowy określa sposób, w który dana pożyczka jest zabezpieczona (zatem w współczesnej stron unosi się opis „rzeczy ruchomej”, która pozostaje pod tam w lombardzie upoważniając tym jedynym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do ewentualnej sprzedaży tematu w formie gdy wierzytelność nie zostanie zwolniona we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W przypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w głównej kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić innej części umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Ważną myślą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu podpisując umowę z właścicielem lombardu, umieszcza na samego uprawnienia do sprzedaży tej kwestii.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w stanie przekazywać środki finansowe głowom w sprawie, które będą wybierały takowe środki otrzymać w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Kolejną istotną sprawą jest zapewnienie kanału zbytu przedmiotów pochodzących z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest uciążliwe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie przedmiotu w zamian za środki pieniężne).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej korzystają z opcji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na aukcji rzeczy. Polega toż na tym, że osoba chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zamian za praca ruchomą, przenosi własność do ostatniej spraw bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odstąpieniu z umowy a po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Od dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w istoty kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za aktywności będące firmami pożyczkowymi. Skupia się spośród obecnym konieczność prowadzenia prace w formie prawnej odpowiadającej przepisom – czyli dana jednostka powinna być firmą akcyjną albo jeszcze firmą z niewielką odpowiedzialnością posiadającą odpowiedni kapitał zakładowy nie mniejszy niż 200 000 złotych.

Kluczowe istnieje to, iż umowa kupna/ sprzedaży z uprawnieniem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej powody jej nie dotyczą.

Jakie trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie organizują w określony i prosty sposób wszystkich sprawie powiązanych z zachowaniem lombardu. Przy wykonywaniu takiej prac odnosi się jedynie ogólne przepisy zawarte w Przepisie cywilnym, które skupiają się z pracami pożyczkowymi. W układu spośród ostatnim, zakładając lombard nie ma konieczności pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy nawet wpisów do każdych rejestrów. Potrzebne będzie jedynie zarejestrowanie działalności finansowej czyli jak wyżej wspomniano założenie spółki z niewielką odpowiedzialnością/ akcyjnej, w wypadku jeśli będą podpisywane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy biznes wymaga dobrej lokalizacji, natomiast w szczególności lombard. Warto pochylić się ponad tą postacią i poważnie dołączyć do sytuacji. Bogate i drogie dzielnice nie będą tutaj dobrym wyborem, bardziej udane mogą wykazać się dzielnice kumulujące duże grona ludzi posiadających niskie lub małe dochody. Wybór lokalu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca korzysta w współczesnej sprawie wolną rękę. Należy mieć jedynie o dobrym zabezpieczeniu miejsca prowadzenia kampanie ze powodu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników jeszcze nie potrzebujemy żadnych nadzwyczajnych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana posiadała elementarną informację powiązaną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem i miała smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność wspominaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Różne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta stanowi praca powiązaną z pomocami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności gospodarczej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa taż nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w zasięgu 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• działalności powiązanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W współzależności od tradycyjnej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji wykonujemy w CEIDG (działalności finansowe i spółki cywilne) czy w KRS (tu obracamy się w przypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych czy same komandytowych.

0 0 votes
Article Rating