Paczkomaty Inpost Myślibórz

Paczkomaty Inpost Myślibórz

2 marca, 2019 0 przez Doradca

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a też bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Świdwin

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je umieścić, trzeba być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak wprowadzony w nim plan został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to z pewnością odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do rzucania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z tym planem. Inni mówią, że przydatne są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych technice

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na gruncie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawnej definicji paczkomatu. Błąd jest też przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny realizować tego modelu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych toż nie są pracy budowlane. Nie uważał więc celu uzyskania opinii o przyjęciu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był usatysfakcjonowany takim biegiem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak sytuacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Decyzja nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w ścisłym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, która została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego jeszcze w odniesieniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich oddanie oraz ustawienie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami przejmował się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, prawdopodobnie nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a też potrzebami inwestycyjnymi. Jednakże nie nazywa to, że różne strategii aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w droga na końcu pełny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć dobre zastosowanie do ostatnich przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem rozwój i wzrost cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić więc wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, a z tamtej części na końcu jasne, żeby nie stanowiło tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na dane do czasowego wykorzystywania w sezonie gorszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w wyjątkowe miejsce czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w tej innej grupie. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, gdy są pracować dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są wspólne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je warunek uzyskania dania na platformę, i słusznie. Cele te pewnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym obszarze. Fakt, że stały utworzone w przeciwnym miejscu i jedynie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na samodzielnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich występuje przepis ze względu na swoje gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też ogromniejsze. Jeśli właśnie nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, które nie jest produkowane w ścisłym miejscu, lecz budowane w fabryce. Jest on przynoszony na zajęcie jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc od indywidualnych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż ważna żeby go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym stanowisku jako procesu budowlanego. Gdyby a ten wniosek nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do wszystkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Świdwin

0 0 votes
Article Rating