Przeprowadzki Białogard  zadzwoń 666484444

Przeprowadzki Białogard zadzwoń 666484444

21 marca, 2019 0 przez Doradca

Filozofia szczupłego zarządzania zyskuje na pozycji. Lean Management używany stanowi w kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwami z każdej dziedziny. W światowej opinii metoda kojarzona z biegiem produkcyjnym, dziś przenikła do prawie wszystkich obszarów funkcjonowania firmy.

Przeprowadzki Trzcińsko-Zdrój zadzwoń 666484444

Wdrożenie lean management w określonej instytucji wymaga kompleksowych znajomości narzędzi i form, a jeszcze dużej koleje w stylu myślenia kadry kierowniczej. Choć poznanie całej sztuki jest ciężkim procesem, widoczne efekty zapraszają do ważniejszego wdrażania założeń. Sektor wysyłkowy automatyzuje nasze pracowania oraz stanowi pięknym dowodem na to, jak wykorzystać potencjał nurtu lean. Jak filozofia Lean robi się w logistyce?

Zobacz również dpd Kołobrzeg

Szczupłe zarządzanie

W Polsce w dyskursie o lean management przyznało się określenie szczupłe zarządzanie. Nazwa oddaje treść i ważny nurt tej sztuce, w sprawie chodzi o to, by dzięki automatyzacji procesów nie marnować dostępnych zasobów. W obecnym zespole wystrzega się dużych inwestycji w urządzenia. W oddzieleniu od masowej produkcji, ilość wytwarzanych tematów jest właśnie dana i dyktowana przez potrzeby rynku. Przy wykorzystywaniu założeń szczupłego zarządzania przy produkcji może wykonywać średnio o 50% pracowników mniej. Dodatkowo, stosowana jest niższa fizyczna powierzchnia, potrzeban do realizacji produkcji, a także oszczędzany jest czas pracy inżynierów.
Czas to pieniądz

Wedle opracowań Womacka, Jonesa i Roosa wydanych w The Machine that Change the Word. The Story of Lean Production wynika, że przy wdrożeniu założeń tej sztuki inżynierowie potrzebują o połowę mniej czasu do opracowania innego produktu. Docelowo są to absolutne korzyści finansowe. Lean management ogranicza zasoby niezbędne do prac. Całość pamiętania o produkcji polega na wielkim wykorzystaniu dostępnych produktów i bieżącym zużywaniu zasobów. LM to przede każdym dostosowanie procesu produkcyjnego do obecnej rzeczy na placu. Między innymi z tego względu Lean management pierwotnie brany w fabrykach, przeniknął do rynku usługowego.
Początek, czyli produkcja po japońsku

zobacz również kredyty Kołobrzeg

Aby dobrze rozumieć założenia szczupłego zarządzania warto powrócić do początków I korzeni jego powstania. Cała koncepcja zaczęła tworzyć się już po II wojnie światowej. Miejscem do zmian był japoński rynek motoryzacyjny, a pionierem formy był inżynier Taichi Ohno, który wykonałem System Produkcyjny Toyoty. Rozwijał koncepcję wprowadzając nowoczesne technologii i narzędzia niezbędne do optymalizacji procesu produkcyjnego. Ohno wprowadził głęboką tj. bezpośrednią obserwację procesów. Twierdził, że dobre zarządzanie produkcją możliwe jest jedynie dzięki realnej obserwacji, i że właśnie wiedza wzięta z zwykłego doświadczenia może spowodować wymarzone efekty. Chciałbyś od kadry kierowniczej fizycznej obecności na halach produkcyjnych (management by walking around), tenże często czerpał z badania pracowników. Słuchał ich pomysłów. Zalecał się głosem tych, którzy na co dzień obsługiwali proces produkcyjny. To pomagało osiągać główny cel, czyli wyeliminowanie marnotrastwa.
Marnotrastwo zasobów

W trakcie tych uwagi Ohno wskazał kilka typów niepotrzebnego marnowania zasobów, takich jak:

Oczekiwanie pracowników w trakcie przestoju maszyn
Zbędny transport
Nadprodukcja
Nadmierne magazynowanie i zbędne zapasy
Utrzymywanie ogromnej sumie środków i półproduktów

System Produkcyjny Toyoty łączyłem się nie tylko na marnowaniu materiałów. Ohno wysoko cenił siłę ludzkich rąk i charakterów, dlatego wystrzegał się marnowania energii pracowników. Zwracał szczególną opinię na to, by jak prawidłowo wykorzystać potencjał wszystkich ludziach. Spotkania managerów z gośćmi i przestrzeganie ich sprawie to codzienność w systemie lean.
Tylko Japonia?

Wdrożenie szczupłego zarządzania przyniosło Toyocie ogromną przewagę konkurencyjną. Co stało dostrzeżone przez zachodnie koncerny, tylko tak właściwie potencjał metodyki lean został wykorzystany stosunkowo późno. Wynikało to wyjątkowo z braku pełnej dokumentacji, Ohno i współpracujący z nim inżynierowie nie przygotowali oficjalnej dokumentacji, dlatego te adaptacja drogi na targu amerykańskim czy europejskim pokazała się trudniejsza.
The Machine That Changed the World

Do promocji pojęcia przyczyniła się wspomniana już publikacja The Machine That Changed the World wydana przez naukowców z Instytutu Technologii w Massachusetts. Popularność ta ma szczegółowe porównanie wydajności motoryzacyjnych z Japonii z tymi z USA i Europy. Wskazano na główne cele sukcesu produkcyjnego Toyoty. Analiza zafascynowała europejskich inwestorów. O filozofii Lean zaczęto dyskutować globalnie.

Przeprowadzki Trzcińsko-Zdrój zadzwoń 666484444

Metodyka Just in Time

W książki badaczy wyszczególniono każde składniki odpowiadające za sukces Systemu Produkcyjnego Toyoty. Pierwszym była metoda Just in Time. To prawo, w którym wszystek element produkcji udzielany jest na okres dzięki wykluczeniu systemu „pchanej” pracy i zastąpienia go systemem typu „pull”. System ssący pobiera artykuł z poprzedniego procesu, właśnie w punkcie, gdy zaistniała faktyczna potrzeba zastąpienia zużytego materiału. Umożliwiło to Toyocie zorganizować produkcję, która nie przesyca rynku. Firma świadczyła dokładnie to, na co właśnie był zbyt.

Przeprowadzki Trzcińsko-Zdrój zadzwoń 666484444

Implementacja Lean w oparciu o główne filary

Kolejnym istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za sukces lean management jest automatyzacja. W Toyocie zbierano się na budowaniu systemów produkcyjnych tak, aby wyeliminować wszystkie odchylenia z założonych standardów.

Szczupłe zarządzanie buduje się na kilku głównych założeniach:

Wartość produktu ocenia z elementu widzenia końcowego użytkownika. To klient ocenia końcowy materiał i definiuje poświęcone mu liczb.
Strumień wartości wyznaczany dla wszystkiego produktu. Zbiór czynności potrzebnych do wytworzenia produktu. Każde składniki powinny stanowić konkretne i precyzyjnie określone. Producent musi umieć co dopasowuje się na cały proces, rozpocząwszy od momentu zakupu surowców.

Przeprowadzki Trzcińsko-Zdrój zadzwoń 666484444

Dopiero to realne oszacowanie kursów jest możliwe.
Ciągły przepływ – ceny w systemie produkcyjnym przepływają w sposób niezakłócony i obchodzi to każdej materii począwszy na środkach, a na reklamy kończąc. W współczesnym projekcie kierowana jest również metoda one-piece-flow, która zajmuje wytwarzanie w długich grupach. [1] System ssący – realizowane są tylko niezbędne ilości i wyłącznie potrzebnych produktów. Małe organizacje i właśnie na stały sygnał.
Ciągłe udoskonalenie. To znakomita myśl metodyki Lean, sięganie do doskonałości w kierunku filozofii Kaizen, bądź również przez wprowadzenie radykalnych zmian.

Jak sektor usługowy ma z lean management?

Adaptacja metodyki szczupłego panowania na potrzeby sektora usługowego przyniosły tak właściwie dopiero lata 90. Po zastosowaniach w korporacjach produkcyjnych na pełnym świecie dostrzeżono potencjał drzemiący w tej metodzie. Nadmiar, który spowalnia realizację ten stanowi w jakimkolwiek sektorze. Pojawił się wpływ na „odchudzenie” firm oferujących usługi. Warto zaznaczyć, że wąskie rozwiązanie do metodyki lean bardzo obejmuje jej potencjał. Wtedy nie jest jedynie gotuj na redukcję kosztów. To znaczna koncepcja, która daje na wielkie wykorzystanie zasobów. To przede każdym pozostały sposób myślenia, wokół którego powinno być całe przedsiębiorstwo. Co ważne, lean menagment w prywatnych prawach zawiera troskę o wielką klasę produktu.
Nr 1 zasoby ludzkie

W trakcie stosowanie metody pojawia się wiele problemów, między innymi stereotypy, które pojawiają się wokół tej formy. Lean nie jest przekonaną skrzynką z urządzeniami. Adaptacja szczupłego zarządzania wymaga dużych zmian w maszyny i wtedy na innym tle: technicznym czy ekonomicznym. Ogromnym miejscem do koleje jest ponad podejście do użycia zasobów ludzkich. To myśl, która przechowuje się na stworzeniu pewnej kultury organizacji. Lean buduje się na prostej hierarchii, duży nacisk budowany jest na pozycję zespołową i szkolenia wewnętrze pracowników, którzy docelowo zyskują uniwersalną pozycję, nie są niezastąpieni, płynnie zmieniają stanowiska. Lean oszczędza zasoby, oszczędza i energię ludzką, minimalizują np. niepotrzebną rywalizację pomiędzy poszczególnymi działami
Dążenie do doskonałości i feedback

Dążenie do ciągłego udoskonalenia dzięki płynnym przepływom informacji między kadrą zarządzającą oraz ludźmi. Troska o dobry feedback jest tutaj duże znaczenie. Odpowiedzialność kładziona jest specjalnie na menagerów, którzy płacą za wewnętrzną organizację firmy. Gość natomiast jego czas to najpotężniejsza liczba firmy. Że być on oszczędzany dzięki ogólnym integracjom stylów i robotyzacji procesów. To wpływ na zarządzanie biznesem, który uzyskuje się w jakimkolwiek sektorze, też w dziedzinie e-commerce.

Usprawnienie w e-commerce

W świecie sprzedaży online cały proces dania materiału do odbiorcę zawiera i istotny składnik przesyłki kurierskiej. Jak usprawnić życia w sektorze wysyłkowym? Tutaj narzędziem optymalizującym potrafi istnieć wygranie z pomocy brokera. Automatyzacja systemu pomoże zaoszczędzić klimat i siłę osób obsługujących przesyłki. Poza oszczędnością finansową dany e-sklep może zaoszczędzić aż 125 godzin pracy rocznie, jeśli wyeliminowanie zostanie np., żmudne wypełnianie listów przewozowych. Te na targu narzędzia takie jak np. porównywarka cen czy integracja z systemem eBay, zezwalają na optymalizację kursów a czasu pracy.

Szczupła logistyka

Wśród rosnącej konkurencji firmy szukają jeszcze to nowszych usprawnień na optymalizacje działań. To zwykły proces, jaki z stabilnością będzie utrzymywany w przyszłości. Właśnie takie podejście do biznesu może posłużyć w powodzeniu zysku na przesyconym rynku. Nowa jakość z zmierzaniem do redukcji kursów i uproszczanie procesów, zmienił rynek KEP. Metodyka lean dawana w myśleniu transportu czy strategii magazynowania zbiera się w sukcesu większości firm.

Źródło artykułu Zarządzanie w nurcie Lean. Automatyzacja logistyki

Przeprowadzki Trzcińsko-Zdrój zadzwoń 666484444

0 0 votes
Article Rating