Wspominamy stre czasy Rewolucja w ofercie Simplusa 2007

Wspominamy stre czasy Rewolucja w ofercie Simplusa 2007

25 maja, 2017 0 przez Doradca

wspominamy stare czasy Rewolucja w ofercie Simplusa  z 2007

Komórkowa sie Plus oficjalnie zaprezentowaa now taryf dla uytkowników usugi Simplus. Oprócz oferty podstawowej (minuta rozmowy do wszystkich od 60 groszy, SMS od 15 groszy, MMS od 30 groszy) w Nowym Simplusie przygotowano take kilka pakietów obniajcych rozmowy i SMS-y wewntrz sieci oraz usug Swojaki.

Podstawowa oferta przedstawia si nastpujco: minuta do wszystkich bdzie kosztowaa na starcie, czyli przez pierwsze 90 dni od wczenia si do nowej taryfy – 72 grosze, po 90 dniach – 66 grosze, a po 180 dniach – 60 groszy. Ceny SMS-ów do wszystkich odpowiednio: 18, 16 i 15 groszy, a ceny MMS-ów do wszystkich: 40, 35 oraz 30 groszy. Now taryf mona wczy za pomoc krótkiego kodu – *147*90#).Do tej pory nie byo informacji na temat pakietów obniajcych poczenia wewntrz sieci. Dzi ju wiadomo, e do podstawowej oferty uytkownik Simplusa moe dokupi nastpujce pakiety:

Pakiety Maxi Minuty Umoliwia prowadzenie rozmów wewntrz sieci nawet za 5 groszy. Cena jest uzaleniona od iloci wykupionych pakietów. Osoba, która po raz pierwszy aktywuje ten pakiet bdzie prowadzia 55 minut rozmów wewntrz sieci za 18 groszy, przy kolejnym wykupie pakietu 70 minut po 14 groszy, póniej 100 minut po 10 groszy i 140 minut po 7 groszy. Natomiast wykupienie pakietu po raz pity i wicej powoduje prowadzenie 200 minut rozmów za 5 groszy.

Koszt pakietu to 10 z. Mona aktywowa (za pomoc krótkiego kodu *121*11*01#) tylko 1 pakiet co 30 dni. Uytkownik ma moliwo sprawdzenia za pomoc krótkiego kodu: *121# liczby pozostaych minut w ramach aktywowanego na swoim koncie pakietu. Od 20 wrzenia 2007 roku aby aktywowa pakiet uytkownik musi: co najmniej 30 dni korzysta z taryfy Simplus oraz w okresie 30 dni przed aktywacj Pakietu dokona przynajmniej jednego zasilenia swojego konta kwot minimum 30 z (z VAT).

Pakiet Mini SMS Pakiet ten umoliwia wysyanie SMS-ów wewntrz sieci za pó grosza. Za 5 z uytkownik Simplusa moe aktywowa 1 tys. SMS-ów wewntrz sieci. Kod aktywacji – *121*11*03#. Wano pakietu 30 dni. Mona kupi dowoln liczb pakietów w miesicu. Limit dostpnych minut w pakiecie moesz bezpatnie sprawdzi kodem: *121#.

Pakiet Mini Minuty Uytkownik Simplusa moe aktywowa (*121*11*02#) take pakiet na tasze minuty w ramach sieci Plus. Pakiet oferuje 25 minut po 20 groszy. Koszt pakietu 5 z. Moesz zakupi dowoln liczb pakietów w miesicu. Limit dostpnych minut w pakiecie moesz bezpatnie sprawdzi kodem: *121#.

Swojaki Usuga ta pozwala na prowadzenie taszych rozmów (po 25 groszy) oraz wysyanie taszych SMS-ów (po 1 groszu) ze Swojakami, czyli 7 wybranymi numerami w sieci Plus. Aktywacja 1 numeru na 90 dni – 5 z. Kod aktywacji numeru w Swojakach – *103*11*48nr_tel#.

0 0 votes
Article Rating