Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać .

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać .

2 maja, 2020 0 przez Doradca

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić. Odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto będzie prostsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o pomocach finansowych, której ćwiczeniem jest ułatwienie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach finansowych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt stanął w skutku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz także:

Co spowodować jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte zostały w Urzędzie jednomyślnie, co daje o tym, iż to propozycja ponad podziałami i bardzo potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w układzie 3 miesięcy po prac ustawy w Serwisie Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu
– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem wielkich problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci zostawaliśmy w współczesny możliwość pieniądze, skoro nie było procesu zmuszającego użytkownika do zwrotu środków. Dzięki tej nowości w większości przypadków zdobędziemy je choćby w czasu paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W realizacji pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkowniku (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta albo nawet wykonały przelew na konto podane np. w materiałach informacyjnych. Do ostatniej chwile, nie było słonecznej i prostej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klientowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie opisywał swój bank czy WZROST o tym fakcie. Ten będzie traktował 3 dni na poinformowanie konsumenci o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w układzie 30 dni.

– Zwrot środków będzie przeprowadzany na profesjonalny rachunek techniczny, co umożliwia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w układzie 1 dnia codziennego będzie wysyłał je na konto klienta. Jak w transakcję zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układzie 30 dni, bank czy Ruch będzie przymuszony do przekazania płatnikowi danych klienci.

– Da to skuteczne dochodzenie prawa na linii sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest pozytywne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W realizacji nazywa to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do tego wyrokiem sądu i weźmie dodatkowo koszty powiązane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do wykonania proponowanych zmian stanowiły tematy proponowane przez klientów do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wezwany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w końca formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, które stanowiły celem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do wymiany w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

0 0 votes
Article Rating